START

OCKHAM Kompetensförmedling


Vi levererar utbildningar inom fastighet och entreprenad.

- Juridik

- Ledarskap

- Utomhusmiljö

- IT i praktiken

- Behovsanalyser

Utbildningsområden

Utomhusmiljö

ARBETE PÅ TAK

MOTORSÅGSKÖRKORT

RÖJSÅGSKÖRKORT

BESKÄRNING AV BUSKAR OCH TRÄD

VÄXTKÄNNEDOM


Ledarskap

NU KAN VI FÖRMEDLA EN RIKTIG SPETSUTBILDNING MED EN AV LANDETS BÄSTA FÖRELÄSARE

ÖPPEN UTBILDNING.

SVART BÄLTE I KRITISKA LEDARSKAPSSITUATIONER.

START HÖSTEN 2015

MED FÄRDIGHETSTRÄNING BLIR NYA OCH  BLIVANDE CHEFER MODIGARE OCH TYDLIGARE

Kontakta oss för mer information.

IT i praktiken

VERKSAMHETSANPASSADE

IT-UTBILDNINGAR

UTNYTTJA IT FULLT UT

DATORER OCH SMARTPHONES I SAMVERKAN

EFFEKTIV KOMMUNIKATION I ORGANISATIONEN

Juridik

ENTREPRENAD- OCH   

   KONSULTRÄTT

FASTIGHETSFÖRVALTNING

OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADESTÅNDS- OCH

  FÖRSÄKRINGSRÄTT

TVISTLÖSNING

UPPDRAGSVILLKOR

ARBETSRÄTT

Behovsanalyser

Behöver du hjälp att hitta rätt utbildning?

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på facebook och twitter

Occamus Verksamhetsutveckling AB

Tel: 070 339 39 60

info@ockham.se